STROJIRENSTVI.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ NOVAMEDIA.CZ

Obvod čtverce

Obvodem čtverce rozumíme součet délek všech čtyř stran. Pokud má strana délku a, pak obvod čtverce, značíme o, je roven

alt:  \Large o = 4 \cdot a

Na následujícím obrázku je čtverec o délce strany a = 5. Jeho obvod tak je o = 4 · 5 = 20.

Čtverec o délce strany a  =  5Čtverec o délce strany a = 5