STROJIRENSTVI.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ NOVAMEDIA.CZ

Obsah čtverce

Obsahem čtverce rozumíme velikost plochy, kterou čtverec zabírá. Pokud má čtverec délku strany a, pak je obsah čtverce, značíme S, roven

alt:  \Large S = a \cdot a = a^2

Na následujícím obrázku je čtverec o délce strany a = 5. Jeho obsah tak je S = 52 = 25.

Čtverec o délce strany a  =  5Čtverec o délce strany a = 5