O webu matematika.cz

Matematika.cz je nejnavštěvovanější web o matematice v češtině, který rozvíjíme s cílem podpořit mezi českými studenty zájem o technické obory, neboť právě od matematiky a jejího úspěšného zvládnutí se odvíjí volba jejich další kariéry. Dosavadní rekord v návštěvnosti byl zaznamenán v lednu 2014, kdy web Matematika.cz a jeho fórum zaznamenal více než 479 tisíc návštěv a 1,147 milionu zobrazených stránek.

Cílovou skupinou webu jsou studenti středních a vysokých škol, kteří tvoří zhruba polovinu návštěvnosti (poměr SŠ/VŠ je vyrovnaný). Velké množství návštěvníků však tomuto portálu zůstává věrná i po absolvování studií. Druhou polovinu návštěvnosti tak přičítáme lidem nad 27 let věku, mezi nimiž se hojně vyskytují rodiče dětí, které doučují, značnou měrou pak také sami učitelé.

Jak jsme začínali

Počátky webu sahají do roku 2005, kdy začal vznikat jako soukromý blog Lukáše Havrlanta. V letech 2008 až 2013 si tyto stránky vybudovaly velmi dobré renomé jako Matweb.cz. Ten byl v roce 2013 začleněn do portfolia Vydavatelství Nová média, s. r. o. Vydavatel investoval do nové grafické podoby webu a do jeho přesunu na prestižní doménu Matematika.cz, kde tento projekt ve spolupráci s Lukášem Havrlantem dále rozvíjí a rozšiřuje o nový obsah a užitečné nástroje, aby tím podpořil úroveň a oblibu technické vzdělanosti mezi českými studenty.