STROJIRENSTVI.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ NOVAMEDIA.CZ

Jak prolomit Caesarovu šifru hrubou silou

Zobrazit kapitoly článku
  1. Caesarova šifra
  2. Jak prolomit Caesarovu šifru hrubou silou
  3. Jak prolomit Caesarovu šifru pomocí vzdáleností písmen

Útok hrubou silou #

Prolomit Caesarovu šifru je jednoduché, protože má velmi omezený počet klíčů, pouze 26. Z toho jeden klíč je písmeno „a“, které vlastně otevřený text nijak nešifruje, takže zbývá 25 klíčů, kterými můžeme otevřený text zašifrovat. Stačí nám vyzkoušet dešifrovat šifru pomocí všech 25 klíčů a podívat se, který text dává jako jediný smysl.

Příklad: mějme zašifrovaný text „ufsipuvetvcpuve“. Zkusíme ho dešifrovat všemi možnými klíči:

a: ufsipuvetvcpuven: hsfvchirgipchir
b: terhotudsubotudo: greubghqfhobghq
c: sdqgnstcrtanstcp: fqdtafgpegnafgp
d: rcpfmrsbqszmrsbq: epcszefodfmzefo
e: qboelqraprylqrar: dobrydencelyden
f: pandkpqzoqxkpqzs: cnaqxcdmbdkxcdm
g: ozmcjopynpwjopyt: bmzpwbclacjwbcl
h: nylbinoxmovinoxu: alyovabkzbivabk
i: mxkahmnwlnuhmnwv: zkxnuzajyahuzaj
j: lwjzglmvkmtglmvw: yjwmtyzixzgtyzi
k: kviyfklujlsfklux: xivlsxyhwyfsxyh
l: juhxejktikrejkty: whukrwxgvxerwxg
m: itgwdijshjqdijsz: vgtjqvwfuwdqvwf

Když se na to zběžně podíváme, tak vidíme, že jediný text, který dává smysl, je u písmene „r“. Původní otevřený text tak nejspíš byl „dobrý den, celý den“ a byl zašifrován s klíčem „r“.

V následujícím nástroji si můžete vyzkoušet automatické prolomení šifry. Nakopírujte do textového pole nějaký Caesarovou šifrou zašifrovaný text a nástroj zkusí text prolomit hrubou silou. Pokud se útok podaří, nástroj vypíše použitý klíč a dešifrovaný text. Čím delší šifrový text, tím se zvyšuje pravděpodobnost úspěšného prolomení. Jeden odstavec textu by měl stačit.

Šifrový text: