STROJIRENSTVI.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ NOVAMEDIA.CZ

Kategorie: Geometrie

Geometrické pojmy

Základní geoemtrické pojmy, které se používají v dalších článcích a jejichž znalost se předpokládá

Přímka

Základní vlastnosti přímky, grafické i algebraické vyjádření přímky, převod z jednoho vyjádření na druhé, vzájemné polohy přímek.

Úhel

Zápis a základní vlastnosti úhlu, popis hlavních speciálních dvojic úhlů, detailní popis přenášení úhlů, součet a rozdíl úhlů. Zmíněny jsou také různé možnosti zápisu velikosti úhlů a popis jak narýsovat osu úhlu.

Čtverec

Co je to čtverec, základní vlastnosti, úhlopříčka, kružnice opsaná a vepsaná, jak narýsovat čtverec.

Obdélník

Co je to obdélník, základní vlastnosti, úhlopříčka, kružnice opsaná a vepsaná.

Objemy a obsahy

Jak spočítat obsahy a objemy různých těles jako jsou čtverec, trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník, kruh, koule, kvádr, kužel a jehlan.

Trojúhelníky

Co je to trojúhelník, základní vlastnosti trojúhelníku, jak narýsovat trojúhelník, popis výšky a těžnice.

Kružnice

Co je to kružnice

Kuželosečky

Co jsou to kuželosečky

Euklidovy věty

Vzorce