STROJIRENSTVI.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ NOVAMEDIA.CZ

Kategorie: Analytická geometrie

Vektory

Základní povídání o vektorech – co je to kartézský souřadnicový systém a kartézský součin, co je to vůbec vektor, jak se znázorňuje, operace s vektory jako sčítání a násobení, skalární součin vektorů.

Rovnice přímky

Vzájemná poloha přímek

Rovnice roviny

Metrické vlastnosti