STROJIRENSTVI.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ NOVAMEDIA.CZ

Doplnění na čtverec

Pomocí metody doplnění na čtverec můžeme vyjádřit kvadratickou funkci ax2 + bx + c ve tvaru (x + m)2 + n.

Algoritmus doplnění na čtverec #

Algoritmus využívá klasický vzorec pro umocnění závorky:

\[(a+b)^2=a^2+2ab+b^2\]

Postup je následující. Zatím předpokládejme, že a = 1. Představme si, že máme kvadratickou funkci f(x) = x2 + 6x + 1 a chceme ji převést na tvar (x + m)2 + n. Jako první si určíme hodnoty z první závorky: (x + m)2. Jaké číslo musíme dosadit za m? Podle vzorce musí platit rovnost (x + m)2 = x2 + 2mx + m2. Ve funkci f máme x2, to je v pořádku. Ale na místě lineárního členu máme 6x. Jakou hodnotu musíme zvolit za m, aby platilo 6x = 2mx? Zjevně musí platit m = b/2 = 6/2 = 3. Za číslo m tak vždy dosadíme polovinu hodnoty čísla b z kvadratické funkce.

Dostali jsme tak tvar (x + 3)2 − n. Zbývá určit číslo n. Už víme, že platí (x + m)2 = x2 + 2mx + m2. Ta část x2 + 2mx je chtěná, ale ten výraz m2 nám tam přebývá, ve funkci f žádný ekvivalent není. Proto od současného výsledku odečteme m2. Dostaneme tak tvar (x + m)2 − m2, což se po roznásobení rovná x2 + 2mx + m2 − m2. Po odečtení tak máme pouze x2 + 2mx.

Ve funkci f ale ještě máme absolutní člen c. Ten jednoduše přičteme. Dostaneme tak tvar (x + m)2 − m2 + c, po roznásobení x2 + 2mx + m2 − m2 + c a po zjednodušení x2 + 2mx + c. Protože m = b/2, tak je tento výraz rovný x2 + bx + c, tedy po roznásobení výrazu (x + m)2 − m2 + c dostaneme zpět původní funkci, počítali jsme správně. (Opakuji, že a = 1, nikde tam tak nechybí.)

Pro ukázkovou funkci f tak dostaneme výraz ve tvaru čtverce (x + 3)2 − 9+1 = (x + 3)2 − 8. Můžeme si to zkusit zpět roznásobit:

\[\begin{eqnarray}(x+3)^2-8&=&x^2+6x+9-8\\&=&x^2+6x+1\end{eqnarray}\]

Metoda doplnění na čtverec se používá například když chcete nakreslit graf kvadratické funkce.

Když \(a\ne1\) #

V případě, kdy máme funkci, pro kterou neplatí, že a = 1, tak postupujeme tak, že celou funkci vytkneme číslem a a postupujeme tak, jak už to umíme. Příklad:

\[2x^2+16x-12=0\]

Z celé funkce vytkneme dvojku:

\[2\cdot(x^2+8x-6)=0\]

Funkci uvnitř závorky již umíme převést na čtverec.

\[x^2+8x-6=(x+4)^2-16-6=(x+4)^2-22\]

Tento výsledek dosadíme do předchozí rovnice, dostaneme tak:

\[2\cdot(x^2+8x-6)=2\left((x+4)^2-22\right)=2(x+4)^2-44\]